نتایج جراحی بزرگ کردن سینه

نتایج جراحی بزرگ کردن سینه معمولا مورد رضایت بیماران قرار می گیرد و اگر توسط جراحی ماهر انجام شود بدون عوارض است. این نوع جراحی می بایست نزد جراح پلاستیک انجام شود تا عوارض آن به حداقل برسد.

جراحی بزرگ کردن سینه

نتایج جراحی بزرگ کردن سینه به سرعت مشهود هستند و پس از جراحی بیمار می تواند افزایش سایز سینه خود را مشاهده کنند. پس از مدتها، تورم پس از جراحی از بین میرود و خطوط برش نیز محو میشوند. بیمار نیز باید در مشاهده نتایج واقعی پس از عمل صبور باشد و با رعایت مراقبت های بعد از عمل برای بهبودی خود تلاش کند.

به منظور دست یابی به نتایج بهینه افزایش سینه، باید  دستورات پس از عملی که جراحتان میدهد را دنبال کنید.

نتایج جراحی بزرگ کردن سینه بعد از عمل

بعد از جراحی بزرگ کردن سینه ، سینه های شما می تواند تورم داشته باشد. اگر چه این نوع جراحی سینه به شکلی است که بلافاصله بعد از عمل افزایش سایز سینه مشخص می شود ولی می توان گفت به دلیل پانسمان سینه و وجود تورم شاید نتوانید به درستی میزان افزایش سایز سینه را مشاهده کنید. بیمار باید همواره به دستورات جراح خود عمل کند تا مراحل بعد از جراحی بزرگ کردن سینه را نیز با موفقیت سپری کند.