مشاوره اولیه با جراح گوش

در جلسه مشاوره اولیه با جراح گوش تمامی مشکلات خود را بازگو کنید و اطلاعات کافی را در اختیار جراح خود قرار دهید.

جراحی گوش

در مشاوره اولیه با جراح گوش وضعیت گوش های خود را به جراح توضیح می دهید و جزئیات را در اختیار جراح قرار می دهید . جراح نیز با بررسی شرایط گوش های شما اندازه و وضعیت گوش های شما را بررسی می کند و تغییراتی که برای شما امکان پذیر است را به اطلاع شما می رساند. همچنین شما نیز با جراح خود صادق باشید و اطلاعات لازم را در اختیار جراح قرار دهید.

دکتر شیرزادگان نیز در این نوع جراحی اطلاعات تکمیلی جراحی گوش را در اختیار شما قرار می دهد و شما را از شرایط قبل و بعد از عمل، نوع بیهوشی و عوارض و فواید این نوع عمل آگاه می کند.