فیلر کلسیم هیدروکسی آپاتیت

کلسیم هیدروکسیلاپاتیت عمل حداقل تحاجمی برای پر کردن چروک های متوسط و زیاد مثل خطوط اخم، و خطوط بینی و دهان استفاده میشود.

درما فیلر

کلسیم هیدروکسی آپاتیت عمل حداقل تحاجمی برای پر کردن چروک های متوسط و زیاد مثل خطوط اخم، و خطوط بینی و دهان می باشد. تزریق این ماده یکی از روش های تزریق فیلر می باشد که معمولا حساسیتی برای فرد ایجاد نمی کند.

کلسیم هیدروکسی آپاتیت سنگین ترین نوع فیلرها یا پرکننده های پوستی میباشد. این کلسیم معمولا در استخوان وجود دارد. فیلر کلسیم هیدروکسی آپاتیت اغلب برای چروک ها معمولی یا شدید و برای افزایش حجم گونه ها و دیگر قوام صورت استفاده میشود. نکته جالبی که در تولید ککلسیم هیدروکسی آپاتیت وجود دارد این است که از هیچ حیوانی استفاده نمیشود که باعث میشود ریسک واکنشهای حساسیتی کاهش یابد و هیچ تست پوستی نیاز نیست و نتایج طبیعی خواهد داشت.

برخی افراد مبتلا به ایدز صورتهایی بسیار لاغر دارند بنابراین کلسیم هیدروکسی آپاتیت برای افراد مبتلا به ایدز نیز مناسب است.