درما فیلر پولی الکیمید

پولی الکیمید درمانی تقریبا دائمی است و توسط جراحان پلاستیک برای پر کردن چروک عمیق به کار میرود. همچنین برای حجم دهی لب ها به مناسب است.

درما فیلر

یکی دیگر از انواع درما فیلر ، فیلر های پولی الکیمید می باشند. فیلر های  پولی الکیمید تقریبا دائمی است، این مواد توسط جراحان پلاستیک برای چروک عمیق استفاده میشود و برای چروک های سطحی مناسب نیست. همچنین برای حجم دهی به لب ها و گونه ها نیز مفید است. این نمونه درما فیلر انتخاب خوبی برای حجم دهی به لب می باشد. پولی الکیمید برای چروک های ظریف به کار نمیرود.

درما فیلر پولی الکیمید

نحوه تزریق فیلر پولی الکیمید

پس از تزریق بی حسی، زیر پوست شما تزریق میشود. پس از تزریق لایه ظریفی از کلاژن به ارامی در طی یک ماه تشکیل میشود. ژل به تدریج کاملا اطرافش را میپوشاند. یک عمل میتواند حجم زیادی را تزریق کند. در صورت نیاز حتی امکان برداشتن این مواد می باشد.

پولی الکیمید همچنین برای افراد ایدز مثبت مناسب است چرا که یکی از مزایای فواید پولی الکیمید به عنوان درما فیلر این است که نسبت به بافت انسانی واکنش کمتری نشان میدهد و نیازی به تست الرژی نیست.