درما فیلر اسید پولی لاکتیک

اسید پولی لاکتیک یک ماده ترکیبی است که تولید کلاژن بدن را بهبود میبخشد و نتایجش در طی چند ماه نمایان میشود.

درما فیلر

فیلر های مختلفی برای حجم دهی و رفع چین و چروک وجود دارد که یکی از آن ها درما فیلر اسید پولی لاکتیک می باشد. این فیلر که با نام اسید پولی لاکتیک شناخته می شود.  یک ماده ترکیبی است که تولید کلاژن بدن را بهبود میبخشد و نتایجش در طی چند ماه نمایان میشود. این ماده باعث تحریک بافت سازی می شوند و پس از مدتی اثرات خود را نشان می دهد. تاثیر این ماده به این صورت است که با تحریک بافت بدن موجب تولید کلاژن در ناحیه تزریق می شود ، در نتیجه نتایج پس از تزریق به مرور زمان نمایان می شود.

پولی لاکتیک اسید درما فیلر ترکیبی است که به صورت تزریق میشود و باعث میشود بدن کلاژن تولید کند. این نوع درما فیلر محرک است و در نیمه پایینی صورت بسیار خوب کار میکند.

تزریق فیلر اسید پولی لاکتیک

پیش از تزریق فیلر اسید پولی لاکتیک جراح شما اب استریل اضافه میکند تا اسید پولی لاکتیک به دست اید. سپس فیلر به چین و چروک های عمیق صورت یا فضای زیر جلدی با تکنیک تونل یا نخی تزریق میشود. توزیع یکسان اسید پولی لاکتیک برای حداقل کردن احتمال ترکیب های تحریکی بسیار مهم است.

این درمان طولانی می باشد و برای داشتن نتیجه دلخواه درمان های سه ماه نیاز است. با هر دوره درمان، شبیه سازی کلاژن شما به وجود می اید. برای دیدن نتیجه کامل ۴-۶ ماه زمان نیاز است. در حالی که این نوع درما فیلر تقریبا دائمی است همچنان تجدید کردن ضروری است.