عوارض پس ازلیپوساکشن

آگاهی از عوارض پس ازلیپوساکشن ضروری می باشد تا بتوانید عمل موفقی را داشته باشید.

سعی کنید قبل از هر نوع عمل زیبای از عوارض آن عمل آگاهی لازم را کسب کنید. با آگاهی از عوارض لیپوساکشن می توانید با گام های استوارتری در مورد این جراحی تصمیم بگیرید و در انتخاب جراح خود مصمم باشید.

اقدام به انجام لیپوساکشن تصمیم کاملا شخصی است و خود باید تصمیم بگیرید که این کار را انجام دهید. نباید تحت تاثیر کسی باشید.

دکتر شیرزادگان و همکارانش در جلسه مشاوره به خوبی شما را از عوارض پس از لیپوساکشن آگاه می کنند و آگاهی لازم را در اختیار شما قرار می دهند. بیمار نیز بهتر است به موارد ذکر شده در جلسه مشاوره با دقت گوش دهد و توصیه ها را جدی بگیرد.

بیمار ممکن است پس از جراحی لیپوساکشن در ناحیه عمل درد داشته باشد که به راحتی پس از مدتی از بین می رود. همچنین اختلال در ترمیم زخم ، ورم و کبودی از عوارض پس ازلیپوساکشن می باشد.