جلسه مشاوره برای عمل بینی

جلسه مشاوره برای عمل بینی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد چرا که موجب می شود بیمار از شرایط خود برای عمل بینی آگاهی لازم را کسب کند.

عمل بینی

معمولا پس از انتخاب جراح خود برای عمل بینی و گرفتن وقت برای جلسه مشاوره برای عمل بینی نزد ایشان مراجعه می کنید. در جلسه مشاوره برای عمل بینی جراح اطلاعات لازم را در اختیار شما قرار می دهند و شرایط عمل را برای شما توضیح می دهند . همچنین بررسی های لازم انجام می شود کاندید مناسب برای عمل بینی شناخته شود. در این جلسه شما ممکن است سوالاتی برای جراح و بیمار به وجود آید که در ادامه به آن می پردازیم.

  • دلیل خود از انجام جراحی بینی، انتظارات شما از عمل و نتایجی که میخواهید، شرایطتان، آلرژی دارویی و داروها
  • آیا ویتامین، دارو، و مکمل های گیاهی استفاده میکنید
  • ایا سیگار میکشید، از الکل یا دارو استفاده میکنید

این احتمال نیز وجود دارد که جراح:

  •  سلامت کلی و شرایط موجود یا فاکتور ریسک شما  را ارزیابی کند
  • برای سابقه پزشکی شما از شما عکس بگیرد
  • گزینه های شما را آنالیز کند و یک دوره درمان  را توصیه کند
  • نتایج احتمالی جراحی بینی و خطرات و عوارض بالقوه را بحث کند

معمولا دکتر شیرزادگان با بررسی های دقیق تری جلسه مشاوره برای عمل بینی را برگزار می کند تا بیمار اطلاعات لازم و کافی را از نوع جراحی خود کسب کند. ایشان شرایط و نتایج پس از عمل بینی را برای بیمار توضیح می دهند و به صحبت های بیمار نیز به دقت گوش می دهند.