بهبودی پس از جراحی لیفت سینه

بهبودی پس از جراحی لیفت سینه برای بیماران از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد در نتیجه سعی کنید به توصیه های جراح خود عمل کنید و مراقبت های بعد از عمل لیفت سینه را به دقت انجام دهید.

در دوره بهبودی پس از جراحی لیفت سینه ، بر روی برش از پانسمان یا بانداژ استفاده میکنند. بیمار با رعایت نکات لازم می تواند دوره بهبودی را با موفقیت پشت سر قرار دهد. بعد از این نوع جراحی داروهایی تجویز می شود که مصرف آن طبق دستور پزشک اجباری می باشد.

دکتر شیرزادگان تمامی نکات را پس از عمل لیفت سینه در اختیار شما قرار می دهد و همواره بعد از عمل نیز همراه شما می باشد تا بتوانید بهبودی پس از جراحی لیفت سینه را با موفقیت پشت سر قرار دهید. برای کاهش تورم و حمایت از سینه ها باید از سوتین حمایتی یا بانداژ کششی استفاده کرد. ممکن است لوله ظریفی به طور موقت زیر پوست شما قرار داده شود تا مایع و خون اضافه را تخلیه کند.

بهبودی پس از جراحی لیفت سینه

توصیه های جراح برای بهبودی پس از جراحی لیفت سینه

  • چگونگی مراقبت از سینه ها
  • داروهایی که باید استفاده کنید تا درد و عفونت را کاهش دهند.
  • مراقبت از محل عمل
  • جلسه ملاقات بعدی

بهتر است برای بهبودی پس از جراحی لیفت سینه به توصیه های جراح خود عمل کنید و طبق دستورات وی عمل کنید.