آگاهی از جراحی کوچک کردن سینه

جراحی کوچک کردن سینه که به نام ماموپاستی کاهش سایز معروف است که چربی زائد سینه، بافت ها و پوست اضافی را نیز بر میدارد تا سایز متناسب با بدن را به دست آورید.

جراحی سینه

آگاهی از جراحی کوچک کردن سینه مانند سایر جراحی ها الزامی می باشد . بیمار باید با مراقبت های قبل و بعد ، عوارض و مواردی از این قبیل در  این نوع جراحی زیبایی آشنا باشد تا بتواند عمل موفقی داشته باشد.

دکتر شیرزادگان در جلسه مشاورات تمامی اطلاعات لازم را درمورد این نوع جراحی زیبایی دراختیار بیمار قرارمی دهد تا بیمار شرایط ایده آلی را بعد از جراحی کوچک کردن سینه داشته باشد.

بهتر است در جلسه مشاوره صادق باشید و اطلاعات کافی را دراختیار جراح خود قرار دهید تا مشکلاتی پس از جراحی کوچک کردن سینه نداشته باشید. دکتر شیرزادگان در جلسه مشاوره به دقت نیاز های شما را بررسی می کند و شرایط جراحی ، نوع عمل ، نتیایج و درصد موفقیت جراحی کوچک کردن سینه را به اطلاع شما می رساند تا بتوانید آگاهی از جراحی کوچک کردن سینه را کسب کنید. در این جلسه معمولا  شما باید آزمایش های قبل از عملی که جراح برای شما تجویز می کند را انجام دهید و مورد معاینه جراح قرار بگیرید.